POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Na potrzeby zachowania należytych praw i obowiązków wynikających z obowiązującego ustawodawstwa powstała niniejsza polityka prywatności. Obowiązuje ona na stronie www.asystentkaprzyszlosci.com

Definicje

W dalszej treści niniejszej polityki prywatności będą stosowane poniższe pojęcia:

Administrator – Natalia Kawiak

Strona internetowawww.asystentkaprzyszlosci.com

Użytkownik – każda osoba przeglądająca treść strony internetowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem w rozumieniu przepisów RODO dotyczących danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

Za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.asystentkaprzyszlosci.com w postaci formularza kontaktowego, zapisu do newslettera oraz formularza komentarzy Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe Administratorowi.

Przy pomocy odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Użytkownik dobrowolnie, świadomie, konkretnie oraz jednoznacznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych co jest podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora. Dane te mogą być również pozyskiwane i przetwarzane za pomocą innych środków przekazu pod warunkiem wyrażenia zgody  lub udzielenia stosownego upoważnienia przez Użytkownika.

Użytkownik za pomocą formularza kontaktu, formularza zapisu do newslettera oraz formularza komentarzy udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe. W przypadku formularza kontaktu udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Akceptacja RODO jest niezbędna aby Administrator mógł odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji oraz do 1 roku od zakończenia współpracy.

Formularz newslettera służy do zapisu w celu otrzymywania na podany przez Użytkownika adres mailowy nowości pojawiających się na blogu oraz specjalnych ofert i promocji. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć poprzednio wyrażoną zgodę zapisu do newslettera. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub w przypadku zakończenia wysyłania newslettera przez Administratora.

W przypadku formularza komentarzy dane są przetwarzane w celu wyświetlania komentarza. Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia komentarza przez Użytkownika lub do czasu funkcjonowania strony internetowej.

Dane Użytkownika mogę być wykorzystywane również przez inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje (np. firma dostarczająca usługę hostingową).

Dane osobowe są należycie przechowywane i chronione przed dostępem do nich osób trzecich zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma między innymi prawo do dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych udostępnionych Administratorowi, a także do ograniczenia przetwarzania  tych danych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia swojej decyzji o przetwarzaniu danych.

Wszelkie prośby, skargi i zażalenia względem przetwarzania danych osobowych proszę kierować pod adres info@asystentkaprzyszlosci.com

Postanowienia końcowe

Zważywszy na nieustanny rozwój technologii, dostępu do informacji, a także rozwoju niniejszej strony internetowej treść polityki prywatności może ulec zmianom. Wprowadzone zmiany będą w sposób przejrzysty przekazywane Użytkownikom.

Wszystkie pytania i uwagi odnośnie Polityki prywatności i plików cookies proszę o kierowanie na adres info@asystentkaprzyszlosci.com