Mediacje
Mediacje to stworzenie podstaw do pozytywnego zakończenia sporów między stronami konfliktu. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w przeciwieństwie do sporów prowadzonych na stopie sądowej. Na skutek zastosowania tej metody rozwiązania konfliktu pojawia się możliwość uniknięcia wysokich kosztów sądowych oraz zminimalizowaniu czasu trwania sporu.
W wielu przypadkach mediacje to najlepszy sposób rozwiązania sporu, dzięki nim jest możliwość osiągnięcie satysfakcji obu stron postępowania. W wyniku prowadzonych mediacji rozwiązywane są problemy, które na pierwszy rzut oka wydawały się błahe lub nie związane ze sprawą. Warto pamiętać, iż w czasie spotkań Mediator jest zewnętrznym, bezspornym obserwatorem, a nie sędziom jak to wygląda w czasie rozpraw sądowych.
Mediator nie ocenia, nie wpływa na decyzję, nie kategoryzuje uczestników mediacji i co najważniejsze nie ma mocy sprawczej. Jest pośrednikiem w sporze. Jego zadaniem jest pomóc stronom rozwiązać konflikt – dojść do porozumienia. Ma za zadanie płynnie uświadomić każdą ze stron o jej prawach, ponieważ Mediator jest trzecią niezależną stroną, a nie jej uczestnikiem.
Zastosowanie mediacji w Polsce
W Polsce coraz więcej spraw trafia do Mediatorów, zaczynamy doceniać pozytywne aspekty jego funkcji. Zastosowanie mediacji coraz częściej staje się ostatnią alternatywą przed wkroczeniem na drogę sądową. Ostatnią szansą rozwiązania sporu, w sposób akceptowalny przez każdą ze stron. Mediacje to taki złoty środek, w którym Mediator odgrywa znaczącą, chodź niedocenianą rolę.
Dzięki zastosowaniu tej metody rozwiązywania sporów udało się niejednokrotnie uświadomić rodziców, iż wciąganie dzieci w proces rozwodowy nie jest dobre ani dla nich, ani dla dzieci. Rodzice i prawni opiekunowie dzięki mediatorom uświadamiają sobie co tak naprawdę jest dla nich najważniejsze. Powszechne stają się również mediacje rówieśnicze i biznesowe.
W wyniku prowadzonych mediacji uczestnicy nie tylko rozwiązują zaistniały spór, ale także doceniają pozytywne aspekty rozwiązywania sporów rozmową, a nie za pomocą innych środków przekazu. Zważywszy na różnorodność osobowości, charakterów oraz wpływu technologii na współczesny świat wydaje się, że mediacje coraz częściej są najlepszym możliwym rozwiązaniem.
Mediacje w szkołach
Popularne staje się prowadzenie zajęć z mediacji oraz kół mediacyjnych w szkołach. Podczas zajęć młodzież uczy się jak rozwiązywać spory, jak radzić sobie z emocjami i publicznymi wystąpieniami. Rozwijają umiejętności językowe, poszerzają wiedzę, a także uczą się jak w przyszłości radzić sobie z problemami. Warto już od najmłodszych lat wprowadzać dzieci w świat mediacji – czyli rozmowy. Należy nauczyć je rozwiązywać problemy, spory, kłótnie rozmową, a nie przemocą. Młodzi ludzie bardzo szybko chłoną wiedzę i rozwijają umiejętności miękkie.
Mediacje są szansą, a nie zagrożeniem. Są szansą na rozwiązanie problemów poza drogą sądową, są szansą na pozytywne rozwiązanie sporów dla każdej ze stron. Mogłoby się wydawać, że mediacje są zagrożeniem dla sądów, ale tak nie jest. Coraz więcej sędziów korzysta z pomocy mediatorów. 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder