Stowarzyszenie to organizacja społeczna skupiająca w sobie grupę minimum 7 osób o tych samych zainteresowaniach lub celach. Cechuje je dobrowolność i nie odpłatny charakter. Stowarzyszenie ma na celu wykonywanie działań o charakterze społecznym a także nie odpłatnym. Opiera swe działania głównie na Ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 12. Stowarzyszenia w przeciwieństwie do fundacji nie mogą osiągać zysku z działalności ponieważ nie mogą pobierać marży na sprzedawane przez siebie produkty. Wszystkie zarobione  a także zgromadzone pieniądze muszą iść na cele statutowe stowarzyszenia. 

 

Jak otworzyć stowarzyszenie?

 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać to skomplikowanym procesem, jednakże takie nie jest. Wystarczy zastosować się do kilku podstawowych zasad i wymogów. Na samym początku należy się zastanowić nad celem stowarzyszenia a także przygotować statut stowarzyszenie i znaleźć minimum 7 członków, którzy będą chcieli współtworzyć stowarzyszenie. 

 

Statut – jak go napisać by nie popełnić błędów?

 

W internecie jest wiele przykładów statutów stowarzyszeń czy fundacji. Warto je przejrzeć i chociaż ogólnikowo zapoznać się z ich treścią. Po researchu warto spróbować napisać swój własny statut, można opierać się na dostępnych wzorach lub stworzyć coś zupełnie nowego tylko i wyłącznie wzorując się na dostępnych zasobach. Przed przystąpieniem do pisania statutu warto zastanowić się nad strukturą stowarzyszenia, jego zadaniach i celach, które chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy mieć pewność a także zależy nam na czasie możemy zlecić napisanie statutu osobom, które się w tym specjalizują jak również prawnikom.
Kolejnym krokiem jest organizacja spotkania założycielskiego. W  czasie jego trwania należy spisać protokół a także uchwalić uchwały. W protokole powinny być zawarte przebieg spotkania oraz podjęte założenia. Do protokołu należy załączyć:
  1. Lista obecności,
  1. Uchwały podjęte na zebraniu założycielskim, to uchwały o :
  • powołaniu Stowarzyszenia,
  • przyjęciu statutu Stowarzyszenia,
  • wyborze zarządu Stowarzyszenia i określeniu funkcji pełnionych w zarządzie,
  • wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.
Po zakończeniu zebrania założycielskiego i zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów zarząd stowarzyszenie składa wniosek o rejestrację stowarzyszenie do KRS. W chwili wpisania stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ono osobowość prawną.