Akta osobowe pracownika to dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie zależnie od wymiaru etatu. Każdy zatrudniony pracownik posiada swoją indywidualną teczkę, która zawiera jego indywidualną historię zatrudnienia w danej firmie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej pracodawca ma możliwość wyboru sposobu prowadzenia akt osobowych, a także możliwość prowadzenia akt osobowych w wersji papierowej oraz zgodnie z rozporządzeniem w wersji elektronicznej tzw. e-akta. Nie zależnie od sposobu przechowywania akt osobowych, w ich skład wchodzi dokumentacja związana z:

 • nawiązaniem stosunku pracy
 • trwaniem stosunku pracy
 • ustaniem stosunku pracy
 • naganami oraz karami względem pracownika

Każda z powyższych rodzajów dokumentacji ma swoje miejsce w aktach osobowych pracownika. Adekwatnie  poczynając od dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, a kończąc na dokumentacji związanej z naganami to kolejno część A, B, C a także D akt osobowych. Nie zależnie od sposobu przechowywania akt osobowych podział kategorii wewnątrz teczki akt osobowych się nie zmienia.

W skład części A wchodzą:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • inne dokumenty niezbędne przy rekrutacji na dane stanowisko pracy
 • orzeczenie lekarskie (wstępne)

W skład części B wchodzą:

 • kwestionariusz osobowy pracownika
 • potwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych jeśli nie zostały dostarczone na etapie rekrutacji
 • orzeczenie lekarskie
 • badania BHP
 • umowy o pracę a także aneksy oraz inne dokumenty związane z umową o pracę

W skład części C wchodzą:

 • rozwiązanie umowy o pracę
 • świadectwo pracy

W skład części D wchodzą:

 • nagany, kary, pouczenia

Akta osobowe pracownika to nic innego jak cała dokumentacja wytworzona w czasie nawiązania, trwania oraz ustania stosunku pracy.